Znak Jakości – Laur Eksperta

Znak Jakości Laur Eksperta

W Rezydencji Prezydenta RP Wydawnictwo Artystyczne Kurtiak i Ley otrzymało Znak Jakości – Laur Eksperta –  za nowatorską „Książkę-rzeźbę”.  Znak Jakości Laur Eksperta