Konferencja “Małe ojczyzny” 2017

 

Program

 

5 – 6 kwietnia 2017  w  Zamku Książąt Pomorskich odbyła się Konferencja “Małe ojczyzny”.

 

Drugiego dnia Urszula Kurtiak i Edward Ley prezentowali Muzeum Sztuki Książki.

Urszula Kurtiak wygłasza referat o Muzeum Sztuki Książki w Koszalinie

Urszula Kurtiak wygłasza referat o Muzeum Sztuki Książki w Koszalinie

2017 04 06 5106 Kulice Ley

2017 04 06 5035 Kulice Ley Kurtiak Urszula 2017 04 06 5039 Kurtiak Urszula Kulice LeyKonferencja – Pałac w Kulicach 

 

Program konferencji: 

9:30 – 10:00 Otwarcie konferencji

Barbara Igielska, dyrektor Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Anna Mieczkowska, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Prof. dr hab. Edward Włodarczyk, Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego

Dr Sławomir Szafrański, kierownik Ośrodka Konferencyjno-Edukacyjnego US w Kulicach,
prezes Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Oddziału Zachodniopomorskiego

 

10:00 – 11:30

 

„Mała ojczyzna” zachodniopomorska. O terminologii, która rodzi problem (a wcale nie musi) –
dr Eryk Krasucki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Drawska „Meander”


Kształtowanie wrażliwości wobec dziedzictwa kulturowego wśród młodzieży w działalności Uniwersytetu Szczecińskiegoprof. dr hab. Adam Makowski, dyrektor Instytutu Historii
i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Komunikaty:

Muzeum Pamiątek I Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej
Michał Dworczyk, dyrektor muzeum

 

23 lata Muzeum Geologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego – dr Dominik Zawadzki

 

Fort Obrony Wybrzeża w Świnoujściu – Piotr Piwowarczyk, dyrektor muzeum

 

11:30 – 12:00 – przerwa kawowa

 

12:00 – 13:30

 

Moda na muzea lokalne. Aspiracje, które rodzą problemy (a wcale nie muszą)
Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, prezes Stowarzyszenia Muzealników Polskich

 

Dwa odrzańskie wraki z operacji berlińskiej 1945 roku – chlubne dziedzictwo czy wstydliwe pamiątki? – dr Piotr Maliński, Instytut Politologii i Europeistyki US, przewodniczący Rady Muzeum Pamiątek 1. Armii WP oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej, dr Przemysław Krajewski, Katedra Archeologii US, Sławomir Radaszewski, dyrektor firmy Nurek-Technika Prace Podwodne
i Hydrotechniczne, Kamila Skowrońska, studentka archeologii – Katedra Archeologii US

 

Komunikaty:

Program jubileuszu 50-lecia Muzeum Pomorza Myśliborskiego – Magdalena Szymczyk,
dyrektor muzeum

 

Muzeum Ziemi Gryfińskiej w Gryfinie – Janina Zawadzka, Towarzystwo Miłośników Ziemi Gryfińskiej w Gryfinie

 

Zobacz, dotknij, posłuchaj! – Muzeum Pałacowe Trzebiatowskiego Ośrodku Kultury –
Piotr Żak, Paweł Pawlonka

 

Ośrodek Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej – Ewa Aberbuch, kierownik ośrodka

 

13:30 – 14:30 – zwiedzanie Zamku

 

14:30 – 15:00 – obiad

 

15:30 – 17:00 – przejazd uczestników konferencji ze Szczecina do Kulic k/Nowogardu

 

17:00 – 17:30 – przerwa kawowa

 

Ośrodek Konferencyjno-Edukacyjny US w Kulicach

 

17:30-19:30

 

Muzea w procesie kulturowego oswajanie przeszłości Pomorza Zachodniego po drugiej wojnie światowej – dr Paweł Migdalski, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US,
prezes stowarzyszenia Akademia Kulice, prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Historycznego
„Terra Incognita” w Chojnie

 

Komunikaty:

Muzeum Regionalne przy Cedyńskim Ośrodku Kultury i Sportu – Magdalena Wieczorek, archeolog

 

W służbie Małej Ojczyźnie – o działaniach Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Trzcińskiej –
Dawid Buczkiewicz, wiceprezes stowarzyszenia, Grzegorz Zwoliński

 

Muzeum Rybołówstwa Morskiego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rewalu – Martyna Sałek, kierownik muzeum

 

“Muzeum Wileńskie” a “Muzeum Pionierów Pomorza Zachodniego” –  historia wspólnego projektu Stowarzyszenia “Świteź” i Książnicy Pomorskiej – Cecylia Judek, starszy kustosz,
Książnica Pomorska

 

Muzeum Literackie Książnicy Pomorskiej w kontekście badań regionalnych – Jolanta Liskowacka, starszy kustosz, Książnica Pomorska

 

Sala Stefana Flukowskiego – izba muzealna Książnicy Pomorskiej w Szczecinie –
dr Agnieszka Borysowska, starszy kustosz, Książnica Pomorska

 

20:00 – kolacja

 

06.04.2017 – Ośrodek Konferencyjno-Edukacyjny US w Kulicach

 

8:00-9:00 – śniadanie (dla osób nocujących w Kulicach)

 

9:30-11:30

 

Kadry – droga do muzeum – Stanisław Horoszko, dyrektor Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie

 

Komunikaty:

Izba Tradycji Regionalnej przy w Białogardzkiej Bibliotece Publicznej im. K. Estreichera –
Dariusz Florek, dyrektor biblioteki

 

Muzeum Sztuk Książki w Koszalinie – Urszula Kurtiak, Edward Ley

 

Muzeum Regionalne przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Bobolicach – Aleksandra Fir, młodszy dokumentalista

 

Muzeum Regionalne w Kierzkowie – Mirosław Wójcik, założyciel muzeum

 

Muzeum Ziemi Karlińskiej przy Karlińskim Ośrodku Kultury – Krystian Zalewski

 

Muzeum Regionalne (projekt) w Drawsku Pomorskim – Kamila Marczewska-Cygan, Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim

 

Projekt – Muzeum w Pałacu – Siemczyno – Bogdan Andziak, wiceprezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie

 

Muzeum Ziemi Chojeńskiej, projekt Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego „Terra Incognita” – dr Paweł Migdalski, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US,
prezes stowarzyszenia Akademia Kulice, prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Historycznego
„Terra Incognita” w Chojnie

 

Izba muzealna przy Bibliotece Publicznej im. S. Żeromskiego w Nowogardzie – Aneta Wysoszyńska, dyrektor biblioteki

 

11:30-12:00 – przerwa kawowa

 

12:00-13:30

 

Panel muzealny I

 

Waldemar Rataj –  Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie

Ewa Stanecka – Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie

Michał Niezabitowski –  Stowarzyszenie Muzealników Polskich

 

13:30-14:30 – lunch

 

14:30-16:30

 

Panel muzealny II

 

Inwentaryzacja, katalogowanie i konserwacja zbiorów – NN Muzeum Narodowe
w Szczecinie

Edukacja muzealna – Joanna Fijałkowska, Muzeum Archeologiczno-Historyczne
w Stargardzie

Zabytki techniki – Paweł Pieńkowski, Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie

 

Dyskusja i podsumowanie konferencji

 

Organizatorzy:

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Ośrodek Konferencyjno-Edukacyjny Uniwersytetu Szczecińskiego w Kulicach

Stowarzyszenie Muzealników Polskich, oddział zachodniopomorski

Stowarzyszenie Akademia Kulice