Konferencja “Małe ojczyzny” 2017

Małe ojczyzny

5 – 6 kwietnia 2017  w  Zamku Książąt Pomorskich odbyła się Konferencja “Małe ojczyzny”.
Drugiego dnia Urszula Kurtiak i Edward Ley prezentowali Muzeum Sztuki Książki.

Urszula Kurtiak wygłasza referat o Muzeum Sztuki Książki w Koszalinie

Urszula Kurtiak wygłasza referat o Muzeum Sztuki Książki w Koszalinie

2017 04 06 5106 Kulice Ley

2017 04 06 5035 Kulice Ley Kurtiak Urszula 2017 04 06 5039 Kurtiak Urszula Kulice LeyKonferencja – Pałac w Kulicach

 

Program konferencji:

9:30 – 10:00 Otwarcie konferencji

Barbara Igielska, dyrektor Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Anna Mieczkowska, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Prof. dr hab. Edward Włodarczyk, Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego

Dr Sławomir Szafrański, kierownik Ośrodka Konferencyjno-Edukacyjnego US w Kulicach,
prezes Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Oddziału Zachodniopomorskiego

10:00 – 11:30

„Mała ojczyzna” zachodniopomorska. O terminologii, która rodzi problem (a wcale nie musi) –
dr Eryk Krasucki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Drawska „Meander”

Kształtowanie wrażliwości wobec dziedzictwa kulturowego wśród młodzieży w działalności Uniwersytetu Szczecińskiegoprof. dr hab. Adam Makowski, dyrektor Instytutu Historii
i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

Komunikaty:

 • Muzeum Pamiątek I Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej – Michał Dworczyk, dyrektor muzeum
 • 23 lata Muzeum Geologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego – dr Dominik Zawadzki
 • Fort Obrony Wybrzeża w Świnoujściu – Piotr Piwowarczyk, dyrektor muzeum

11:30 – 12:00 – przerwa kawowa

12:00 – 13:30

Moda na muzea lokalne. Aspiracje, które rodzą problemy (a wcale nie muszą)
Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, prezes Stowarzyszenia Muzealników Polskich

Dwa odrzańskie wraki z operacji berlińskiej 1945 roku – chlubne dziedzictwo czy wstydliwe pamiątki? – dr Piotr Maliński, Instytut Politologii i Europeistyki US, przewodniczący Rady Muzeum Pamiątek 1. Armii WP oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej, dr Przemysław Krajewski, Katedra Archeologii US, Sławomir Radaszewski, dyrektor firmy Nurek-Technika Prace Podwodne
i Hydrotechniczne, Kamila Skowrońska, studentka archeologii – Katedra Archeologii US

Komunikaty:

 • Program jubileuszu 50-lecia Muzeum Pomorza Myśliborskiego – Magdalena Szymczyk, dyrektor muzeum
 • Muzeum Ziemi Gryfińskiej w Gryfinie – Janina Zawadzka, Towarzystwo Miłośników Ziemi Gryfińskiej w Gryfinie
 • Zobacz, dotknij, posłuchaj! – Muzeum Pałacowe Trzebiatowskiego Ośrodku Kultury – Piotr Żak, Paweł Pawlonka
 • Ośrodek Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej – Ewa Aberbuch, kierownik ośrodka

13:30 – 14:30 – zwiedzanie Zamku

14:30 – 15:00 – obiad

15:30 – 17:00 – przejazd uczestników konferencji ze Szczecina do Kulic k/Nowogardu

17:00 – 17:30 – przerwa kawowa

Ośrodek Konferencyjno-Edukacyjny US w Kulicach

17:30-19:30

Muzea w procesie kulturowego oswajanie przeszłości Pomorza Zachodniego po drugiej wojnie światowej – dr Paweł Migdalski, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US,
prezes stowarzyszenia Akademia Kulice, prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Historycznego
„Terra Incognita” w Chojnie

Komunikaty:

 • Muzeum Regionalne przy Cedyńskim Ośrodku Kultury i Sportu – Magdalena Wieczorek, archeolog
 • W służbie Małej Ojczyźnie – o działaniach Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Trzcińskiej –
  Dawid Buczkiewicz, wiceprezes stowarzyszenia, Grzegorz Zwoliński
 • Muzeum Rybołówstwa Morskiego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rewalu – Martyna Sałek, kierownik muzeum
 • “Muzeum Wileńskie” a “Muzeum Pionierów Pomorza Zachodniego” –  historia wspólnego projektu Stowarzyszenia “Świteź” i Książnicy Pomorskiej – Cecylia Judek, starszy kustosz,
  Książnica Pomorska
 • Muzeum Literackie Książnicy Pomorskiej w kontekście badań regionalnych – Jolanta Liskowacka, starszy kustosz, Książnica Pomorska
 • Sala Stefana Flukowskiego – izba muzealna Książnicy Pomorskiej w Szczecinie – dr Agnieszka Borysowska, starszy kustosz, Książnica Pomorska

20:00 – kolacja

06.04.2017 – Ośrodek Konferencyjno-Edukacyjny US w Kulicach

8:00-9:00 – śniadanie (dla osób nocujących w Kulicach)

9:30-11:30

Kadry – droga do muzeum – Stanisław Horoszko, dyrektor Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie

 Komunikaty:

 • Izba Tradycji Regionalnej przy w Białogardzkiej Bibliotece Publicznej im. K. Estreichera –
  Dariusz Florek, dyrektor biblioteki
 • Muzeum Sztuk Książki w Koszalinie – Urszula Kurtiak, Edward Ley
 • Muzeum Regionalne przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Bobolicach – Aleksandra Fir, młodszy dokumentalista
 • Muzeum Regionalne w Kierzkowie – Mirosław Wójcik, założyciel muzeum
 • Muzeum Ziemi Karlińskiej przy Karlińskim Ośrodku Kultury – Krystian Zalewski
 • Muzeum Regionalne (projekt) w Drawsku Pomorskim – Kamila Marczewska-Cygan, Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
 • Projekt – Muzeum w Pałacu – Siemczyno – Bogdan Andziak, wiceprezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie
 • Muzeum Ziemi Chojeńskiej, projekt Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego „Terra Incognita” – dr Paweł Migdalski, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US,
  prezes stowarzyszenia Akademia Kulice, prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Historycznego „Terra Incognita” w Chojnie Izba muzealna przy Bibliotece Publicznej im. S. Żeromskiego w Nowogardzie – Aneta Wysoszyńska, dyrektor biblioteki

11:30-12:00 – przerwa kawowa

12:00-13:30

Panel muzealny I

 • Waldemar Rataj –  Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie
 • Ewa Stanecka – Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie
 • Michał Niezabitowski –  Stowarzyszenie Muzealników Polskich

13:30-14:30 – lunch

14:30-16:30

Panel muzealny II

 • Inwentaryzacja, katalogowanie i konserwacja zbiorów – NN Muzeum Narodowe w Szczecinie
 • Edukacja muzealna – Joanna Fijałkowska, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie
 • Zabytki techniki – Paweł Pieńkowski, Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie
 • Dyskusja i podsumowanie konferencji

Organizatorzy:

 • Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
 • Ośrodek Konferencyjno-Edukacyjny Uniwersytetu Szczecińskiego w Kulicach
 • Stowarzyszenie Muzealników Polskich, oddział zachodniopomorski
 • Stowarzyszenie Akademia Kulice