Starodruki — konserwacja

 Starodruki — konserwacja

Konserwacja dzieł sztuki, a w tym i książek jest zajęciem żmudnym, wymagającym niezwykle wszechstronnej wiedzy, praktyki i umiejętności. Nasza artystyczna pracownia introligatorska od 1989r. naprawia cenne starodruki, które odzyskują w niej swoją młodość i urodę.

 

Starodruki — konserwacjaPrzez lata starodruki z Pomorskiej Akademii Pedagogicznej przechodziły kuracje konserwatorskie w naszej introligatorni artystycznej. A wszystko musi być tak zrobione by nie było widać, że coś było robione.

Wielu kolekcjonerów powierzało nam swoje starodruki, a niektóre po reperacji dostawały nowe oprawy introligatorskie. Tak właśnie często robią introligatorzy francuscy, oprawiając na nowo starodruki dla Biblioteki Narodowej w Paryżu. Często bowiem starodruki nie mają oryginalnych opraw z epoki, gdyż przez lata poddawane były niejednokrotnym ingerencjom introligatorów. Po co więc udawać i odtwarzać nieoryginalną oprawę, skoro robi się ją współcześnie.

Podoba nam się to odważne francuskie podejście do starodruków.