Medal Zasłużony Kulturze – Gloria Artis

 

Medal Zasłużony Kulturze – Gloria Artis

gloria_artis

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska w 2015 roku przyznała Urszuli Kurtiak i Edwardowi Ley

w uznaniu wybitnych zasług Medale Zasłużony Kulturze – Gloria Artis.

To wyjątkowe odznaczenie nadawane jest osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej

lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego.