XV Bal niepodległościowy – podziękowanie

XV Bal Niepodległości - Wydawnictwo Artystyczne Kurtiak i Ley

XV Bal Niepodległości – Wydawnictwo Artystyczne Kurtiak i Ley