Oprawy artystyczne książek — propozycje

Przedstawiamy wykonane w naszej introligatorni oprawy artystyczne książek, które mogą być inspiracją dla Państwa indywidualnego zamówienia.

Możemy dostar­czyć każdą książkę, którą sobie Państwo wymarzycie opra­wioną w skórę, per­ga­min, jedwab czy nawet sre­bro, złoto i kamie­nie jubi­ler­skie. Na każ­dej zaku­pio­nej książce tło­czymy na życze­nie ini­cjały wła­ści­ciela prawdzi­wym 23-karatowym złotem, a także drukujemy dedykacje, jako składową część książki.