I ciągle widzę ich twarze – And I still See Their Faces

I ciągle widzę ich twarze – And I still See Their Faces – bibliofilska edycja w artystycznej, ręcznie wykonanej oprawie.

I ciągle widzę ich twarze - And I still See Their Faces