Renoma 2014

Prestiżowa nagroda gospodarcza Renoma 2014

– W dalszym ciągu w firmie najważniejszy jest człowiek ze swoją kreatywnością, inicjatywą oraz odwagą stawiania sobie coraz wyższych celów. Dlatego dziękuję wszystkim przedsiębiorcom za ich działania. To dzięki Wam polska gospodarka staje się lepsza – powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podczas wręczenia Nagród Prestiżu Renoma Roku – edycja 2014. Uroczystość odbyła się 30 marca 2015 r. w Warszawie.

Kapituła Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU, pod przewodnictwem prof. dr hab. Katarzyny Majchrzak, na posiedzeniu 16 lutego 2015 r. po analizie wniosków i zasięgnięciu opinii ekspertów, wybrała do finału nagrody dwunastu przedsiębiorców, wynalazców, firmy i wytwarzane przez nich produkty w czterech głównych kategoriach. Wyboru nominowanych Kapituła dokonała spośród 101 kandydatów zgłoszonych przez uprawnione instytucje, organizacje i media. Spośród wytypowanych wyłoniono ośmiu laureatów.

W kategorii Przedsiębiorca nagrodę otrzymał Jan Kolański Prezes Zarządu GK Colian Holding. Firmami 2014 r. zostali Edbak oraz Polska Żegluga Morska. W kategorii Produkt zwyciężyła Książka-Obraz Wydawnictwa Artystycznego Kurtiak&Ley. Wynalazcami roku 2014 zostały dwa zespoły. Jeden pod przewodnictwem prof. dr hab. Mirosława Wendekera  z Politechniki Lubelskiej za urządzenie do skróconego startu i lądowania statku powietrznego oraz drugi pod przewodnictwem dr Lechosława Ciupika z firmy LfC za system kręgosłupowy DERO.