Renoma2014premier4

Wymiana poglądów z wicepremierem J. Piechocińskim