Renoma2014premier1

Kolejne pamiątkowe zdjęcie z wicepremierem J. Piechocińskim i przewodniczącą jury