Prezenty dla papieży

Prezent dla papieża: artystyczne wydanie Listów Św. Jana od Krzyża w oprawie jubilerskiej

Prezent dla papieża: Listy, św. Jana od Krzyża — artystyczna oprawa książek, Wydawnictwo i Introligatornia Artystyczna Kurtiak i Ley w Koszalinie

Li­sty św. Jana od Krzy­ża wy­da­ne w pię­ciu numerowanych egzemplarzach

Jan Litwiński, prezes zarządu PLL LOT wręcza Janowi Pawłowi II List św. Jana od Krzyża wydane przez Kurtiak i Ley. Oprawa jubilerska więcej>>>

 

Prezent dla papieża: Listy św. Jana od Krzyża wręczane Janowi Pawłowi II przez Jana Litwińskiego, prezesa zarządu PLL LOT

Podczas kolejnej wizyty papieża Jana Pawła II w Polsce zamówiono w Wydawnictwie Kurtiak i Ley specjalną edycję Trylogii H. Sienkiewicza. Więcej>>>

 

trylogiapapieska2Trylogia dla papieża

                                                                                                                            Więcej>>>

hst01-005