„Materyały do historyi powstania”

 

„Materyały do historyi powstania”: bibliofilska edycja w artystycznej, ręcznie wykonanej oprawie

„Materyały do historyi powstania”