Medal Europejski 2022

Europejski medal 2022 przyznany Wydawnictwu Artystycznemu Kurtiak i Ley za książkę z rozszerzoną rzeczywistością.

 

Medal Europejski 2022 za książkę z rozszerzoną rzeczywistością

Medal Europejski 2022 za książkę z rozszerzoną rzeczywistością

European medal 2022 for book with augmented reality

European medal 2022 for book with augmented reality