Mikroprzedsiębiorca Roku 2012

microentpreneur_of_the_year_2012-award

„Mikroprzedsiębiorca roku” to konkurs organizowany przez Fundację Kronenberga przy merytorycznym wsparciu Microfinance Centre for Central and Eastern Europe oraz Koalicji na rzecz mikroprzedsiębiorczości.

Zwycięzcą VIII edycji konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2012 zostało Wydawnictwo Artystyczne Kurtiak i Ley z Koszalina.
Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku jest organizowany przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy od 8 lat. W tym roku, po przeanalizowaniu 215 zgłoszeń, kapituła konkursu zdecydowała, że główna nagroda i tytuł „Mikroprzedsiębiorca Roku 2012” trafi do Urszuli Kurtiak i Edwarda Ley z Koszalina, właścicieli Wydawnictwa Artystycznego Kurtiak i Ley.
Wydawnictwo Kurtiak i Ley od ponad 20 lat wydaje książki kolekcjonerskie dla bibliofili. Są one drukowane w limitowanych nakładach, na czerpanych i artystycznych papierach, w wielu językach świata. Unikatowe książki wydawnictwa zamawiane były między innymi przez Kancelarię Prezydenta i Premiera RP dla Jana Pawła II i Benedykta XVI, a także głów państw ze świata.
Zastępca dyrektora Fundacji Kronenberga Norbert Konarzewski podkreśla, że zwycięska firma we wszystkich badanych obszarach działalności prezentowała się ponadprzeciętnie. Przede wszystkim na uwagę zasługuje zarządzanie tą firmą, jak i szczególny pomysł na biznes.
Norbert Konarzewski wskazuje, że według najnowszych badań zrealizowanych na zlecenie Fundacji okazuje się, że polskie mikroprzedsiębiorstwa w większości mają się zupełnie dobrze. Ponad połowa właścicieli małych firm z optymizmem patrzy w przyszłość widząc wiele możliwości rozwoju, zwiększania asortymentu i pozyskiwania nowych klientów.
Kapituła konkursu przyznała również wyróżnienia w trzech kategoriach po 15 000 zł każde.

Więcej informacji na stronie Fundacji Kronenberga przy banku CITI Handlowy.

Audycja radiowa w Radiu Koszalin – część pierw­szaczęść druga.

Więcej infor­ma­cji na stro­nie Fundacji Kronenberga przy banku CITI Handlowy.

Mikroprzedsiębiorca Roku

Mikro Przedsiebiorca 2012