Medal Europejski 2015

Wydawnictwo Kurtiak i Ley otrzymało 10 czerwca 2015  roku Medal Europejski za wybitne osiągnięcia w zakresie luksusowych usług wydawniczych.medal_europejski_49

 

Business Centre Club, przy Honorowym Patronacie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z siedzibą w Brukseli oraz Ministra Spraw Zagranicznych RP jest organizatorem konkursu „Medal Europejski”.  

Celem tego przedsięwzięcia jest wyróżnianie oraz promocja wyrobów i usług oferowanych przez firmy, pobudzenie zainteresowania standardami europejskimi i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, pobudzenie zainteresowania wielomilionowym rynkiem Unii Europejskiej oraz zainteresowanie konsumentów i przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej Laureatami Medalu Europejskiego.

Medalem Europejskim wyróżniane są wyroby i usługi, które odpowiadają standardom europejskim. Usługi lub wyroby muszą spełniać wymagane prawem normy oraz posiadać odpowiednie licencje i patenty. Istotna przy ocenie jest także dynamika firmy oraz zdobyte nagrody i posiadane certyfikaty.