Nagroda Prezydenta

  Nagroda za działalność w dziedzinie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury

Nagroda Prezydenta

Nagroda Prezydenta za twórczość artystyczną

W ostatnią niedzielę, 24 marca 2013 r podczas Gali Kultury otrzymaliśmy prestiżową nagrodę za działalność artystyczną.