Nagrody i wyróżnienia

European Business Awards 2014/15 – najpiękniejsze książki artystyczne

26 maja 2015r.

Najpiękniejsze książki artystyczne nagrodzone w Londynie. 26 maja 2015 roku Wydawnictwo Artystyczne Kurtiak i Ley zostało nagrodzone w Londynie Medalem Przedsiębiorca Roku National Public Champion w Konkursie European Business Awards 2014/15. Książki artystyczne i oprawy introligatorskie oraz m. in. etyczny sposób prowadzenia firmy, ekonomia, innowacyjność, ekologia znalazły duże uznanie zarówno wśród członków jury jak i publiczności. […]

Medal Zasłużony Kulturze – Gloria Artis

29 kwietnia 2015r.

Medal Zasłużony Kulturze – Gloria Artis Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska w styczniu 2015 roku przyznała Urszuli Kurtiak i Edwardowi Ley w uznaniu wybitnych zasług Medale Zasłużony Kulturze — Gloria Artis. To wyjątkowe odznaczenie nadawane jest osobom szczególnie wyróż­nia­ją­cym się w dzie­dzi­nie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego.  

Nagroda za innowacyjną książkę-obraz Pamiętniki Adama i Ewy M. Twaina

Renoma 2014 dla książki artystycznej

3 kwietnia 2015r.

  Marszałek województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz rekomendował do jednego z najbardziej prestiżowych konkursów gospodarczych w Polsce innowacyjny produkt Wydawnictwa Kurtiak i Ley. Jest to chroniona przez  Urząd Patentowy forma książki- obrazu, która wcześniej zdobyła już 8 międzynarodowych nagród. W jury kapituły konkursu zasiadali m.in. prof. dr hab. Katarzyna Majchrzak kierownik Zakładu  Marketingu Wartości SGH, jako przewodnicząca; […]

National Champion European Business Awards 2014/15

15 września 2014r.

National Champion European Business Awards  The European Business Awards z siedzibą w Londynie po raz 8. wybiera i nagra­dza naj­lep­sze firmy z całej Unii Europejskiej. Pod ocenę bra­nych jest wiele kry­te­riów dzia­łal­no­ści przed­się­biorstw: gospodarcze oraz oko­ło­biz­ne­sowe, a także rela­cje z pra­cow­ni­kami, klien­tami, oto­cze­niem. Ocenia się także inno­wa­cyj­ność, odpo­wie­dzial­ność, style zarzą­dza­nia, dzia­łal­ność prospołeczną. Jest to jeden z naj­waż­niej­szych i naj­bar­dziej pre­sti­żowych kon­kursów […]

Złoty Medal – Wybór Konsumentów 2014

10 marca 2014r.

Wydawnictwo Artystyczne  Kurtiak i Ley otrzymało kolejny Złoty Medal – Wybór Konsumentów 2014  za nowatorską formę książki-obrazu pt. Pamiętniki Adama i Ewy Marka Twaina. Ta rewelacyjna książka została nagrodzona już Złotym medalem MTP 2013 i sześcioma innymi nagrodami.  Jest chroniona prawnie przez Urząd Patentowy RP. Więcej na >>>          

Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich 2013

9 maja 2013r.

Międzynarodowe Targi Poznańskie uhonorowały naszą książkę-obraz  Złotym Medalem. Rewelacyjne Pamiętniki Adama i Ewy Marka Twaina w innowacyjnej formie dostały już siódmą nagrodę. Nowatorska forma KSIĄŻKI-OBRAZU pozwala cieszyć się nie tylko lekturą, ale i nowymi funkcjami książki>>>. Książka wisi na ścianie, oprawiona w specjalną ramę i wygląda jak obraz. Tylko właściciel wie, jak ją z niej […]

Mikroprzedsiębiorca Roku 2012

8 maja 2013r.

“Mikroprzedsiębiorca roku” to konkurs organizowany przez Fundację Kronenberga przy merytorycznym wsparciu Microfinance Centre for Central and Eastern Europe oraz Koalicji na rzecz mikroprzedsiębiorczości. Zwycięzcą VIII edycji konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2012 zostało Wydawnictwo Artystyczne Kurtiak i Ley z Koszalina. Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku jest organizowany przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy od 8 lat. W tym roku, […]

Złoty Medal za Trylogię Sienkiewicza

6 maja 2013r.

Złoty medal Międzynarodowych Targów Poznańskich za Trylogię Henryka Sienkiewicza z malowanymi brzegami. Wydawnictwo Artystyczne Kurtiak i Ley 22 kwietnia 2009 roku zostało uhonorowane Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich za „Trylogię” H. Sienkiewicza z malowanymi brzegami

Konkurs PTWK Najpiękniejsze Książki Roku 2010 – nominacja

10 kwietnia 2013r.

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek 00-116 Warszawa, ul. Świętokrzyska 30 Szanowni Państwo, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek z przyjemnością informuje, że książka Adam and Eve’s diaries Marka Twaina wydana przez Wydawnictwo Artystyczne Kurtiak i Ley otrzymała nominację do nagród i wyróżnień w 51. Konkursie PTWK Najpiękniejsze Książki Roku 2010. Z poważaniem Sekretarz Generalny PTWK Maria Kuisz

Nagroda Prezydenta

25 marca 2013r.

  Nagroda za działalność w dziedzinie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury W ostatnią niedzielę, 24 marca 2013 r podczas Gali Kultury otrzymaliśmy prestiżową nagrodę za działalność artystyczną.