Nagrody i wyróżnienia

Nagroda za innowacyjną książkę-obraz Pamiętniki Adama i Ewy M. Twaina

Renoma 2014 dla książki artystycznej

3 kwietnia 2015r.

  Marszałek województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz rekomendował do jednego z najbardziej prestiżowych konkursów gospodarczych w Polsce innowacyjny produkt Wydawnictwa Kurtiak i Ley. Jest to chroniona przez  Urząd Patentowy forma książki- obrazu, która wcześniej zdobyła już 8 międzynarodowych nagród. W jury kapituły konkursu zasiadali m.in. prof. dr hab. Katarzyna Majchrzak kierownik Zakładu  Marketingu Wartości SGH, jako przewodnicząca; […]

National Champion European Business Awards 2014/15

15 września 2014r.

   The European Business Awards z siedzibą w Londynie po raz 8. wybiera i nagra­dza naj­lep­sze firmy z całej Unii Europejskiej. Pod ocenę bra­nych jest wiele kry­te­riów dzia­łal­no­ści przed­się­biorstw: gospodarcze oraz oko­ło­biz­ne­sowe, a także rela­cje z pra­cow­ni­kami, klien­tami, oto­cze­niem. Ocenia się także inno­wa­cyj­ność, odpo­wie­dzial­ność, style zarzą­dza­nia, dzia­łal­ność prospołeczną. Jest to jeden z naj­waż­niej­szych i naj­bar­dziej pre­sti­żowych kon­kursów w Europie. Kapituła wybiera kandydatów […]

Złoty Medal – Wybór Konsumentów 2014

10 marca 2014r.

Wydawnictwo Artystyczne  Kurtiak i Ley otrzymało kolejny Złoty Medal – Wybór Konsumentów 2014  za nowatorską formę książki-obrazu pt. Pamiętniki Adama i Ewy Marka Twaina. Ta rewelacyjna książka została nagrodzona już Złotym medalem MTP 2013 i sześcioma innymi nagrodami.  Jest chroniona prawnie przez Urząd Patentowy RP. Więcej na >>>          

Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich 2013

9 maja 2013r.

Międzynarodowe Targi Poznańskie uhonorowały naszą książkę-obraz  Złotym Medalem. Rewelacyjne Pamiętniki Adama i Ewy Marka Twaina w innowacyjnej formie dostały już siódmą nagrodę. Nowatorska forma KSIĄŻKI-OBRAZU pozwala cieszyć się nie tylko lekturą, ale i nowymi funkcjami książki>>>. Książka wisi na ścianie, oprawiona w specjalną ramę i wygląda jak obraz. Tylko właściciel wie, jak ją z niej […]

Mikroprzedsiębiorca Roku 2012

8 maja 2013r.

„Mikroprzedsiębiorca roku” to konkurs organizowany przez Fundację Kronenberga przy merytorycznym wsparciu Microfinance Centre for Central and Eastern Europe oraz Koalicji na rzecz mikroprzedsiębiorczości. Zwycięzcą VIII edycji konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2012 zostało Wydawnictwo Artystyczne Kurtiak i Ley z Koszalina. Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku jest organizowany przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy od 8 lat. W tym roku, […]

Nagroda Prezydenta

25 marca 2013r.

  Nagroda za działalność w dziedzinie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury W ostatnią niedzielę, 24 marca 2013 r podczas Gali Kultury otrzymaliśmy prestiżową nagrodę za działalność artystyczną.