Poczet królów i książąt polskich Jana Matejki

Poczet królów i książąt polskich Jana Matejki jest narodową relikwią nie mniejszą od Damy z gronostajem czy Arrasów Wawelskich. Zaskakujące jest to, że najpopularniejsze dzieło artysty powstało na zamówienie wiedeńskiego wydawcy Maurycego Perlesa. Mało kto wie, że były to jedynie… rysunki 44 monarchów, które następnie kolorowano technikami drukarskimi. Matejko rozpoczął pracę w lutym 1890 r., skończył 27 stycznia 1892 r. Zmarł rok później.

Poczet Królów i Książąt Polskich Jana Matejki wrósł w mentalność Polaków, stając się niemal dokumentem historycznym, skarbem świadomości i tradycji.

Artysta będący również gorącym patriotą, należał do najwybitniejszych malarzy historycznych w Europie.

Jego niezapomniane obrazy Hołd Pruski, Kazanie Skargi, Bitwa pod Grunwaldem, Stańczyk, Batory pod Pskowem, Rejtan, i wiele innych dają niezwykle plastyczna wizje zdarzeń z przeszłości. W Galerii Watykańskiej wisi jego dzieło pt. Sobieski pod Wiedniem, podarowane osobiście papieżowi Leonowi XIII w 1883r. Miało ono przypominać zwiedzającym wkład Polski w europejskie dziedzictwo, obronę Europy i chrześcijaństwa przed zalewem potęgi tureckiej.

Na obrazach Matejki uczono się sztuki malarskiej, patriotyzmu i historii.

Poczet jest w dużym formacie 33,5 x 29 cm.