Gdzie przebiega oś świata?

Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że oś świata biegnie po linii północ-południe.

Tymczasem w Chinach oś świata wyznacza kierunek wschód-zachód.

Kiedy u nas mówi się, że coś leży na północnym zachodzie to odpowiednikiem w Chinach będzie zachodnia północ. Z kolei południowy wschód będzie odpowiadał wschodniemu południu. Ma to swoje konsekwencje również w określaniu lokalizacji w terenie.

Kierowca na zapytanie jak dojechać do określonego miejsca usłyszy np. Pojedzie Pan w prawo, później skręci w lewo, następnie w prawo i jeszcze raz w prawo. W Chinach zabrzmi to następująco: pojedzie Pan na wschód, później skręci na północ, następnie na wschód i na południe.