Św. Jan Boży- Listy (Zakon Bonifratrów w Łodzi)

Zakon Bonifratrów w Łodzi zamówił wydanie Listów św. Jana Bożego – założyciela zakonu z okazji pięćsetnej rocznicy jego urodzin.
Publikacja składa się z sześciu listów napisanych w XVI wieku, które wydrukowaliśmy na ręcznie czerpanym papierze w 1000 egz. Umieszczone zostały w kopercie, będącej jednocześnie okładką. Zachowanie ręcznego charakteru pisma wywołuje wrażenie bezpośredniego kontaktu z autorem, wzmacniając siłę jego przesłania.