Shaw Irwin – Dzieła

  Shaw Irwin - Pogoda dla bogaczy

Shaw Irwin — Dzieła

Zbiór dzieł Irwina Shawa zawiera następujące tytuły:

 • Lucy Crown
 • Zakłócenia w eterze
 • Dopuszczalne straty
 • Młode lwy
 • Szus
 • Głosy letniego dnia i inne utwory
 • Pogoda dla bogaczy
 • Dwa tygodnie w innym mieście
 • Hotel Świętego Augustyna
 • Wieczór w Bizancjum
 • Chleb na wody płynące

Shaw

 

 

 

 

 

 

 

Shaw Irwin - Dzieła