Hesse Hermann — Dzieła

Hermann Hesse Dzieła

Hesse dzieła1 3 223 (Kurtiak&Ley)

Hesse dzieła1 2 223 (Kurtiak&Ley)

Dzieła składają się z następujących tytułów:
1. Baśnie
2. Wyższy świat
3. Peter Camenzind
4. Rosshalde
5. Demian
6. Trzy opowieści z życia Knulpa
7. Siddhartha
8. Kuracjusz: notatki z kuracji w Baden
9. Księga obrazów
10. Wilk stepowy
11. Narcyz i Złotousty
12. W nas i poza nami
13. Podróż na wschód
14. W słońcu dawnych dni
15. Gertuda
16. Im dojrzalsi, tym młodsi
17. Podróże senne
18. Gra szklanych paciorków
19. Zeller, Hesse
20. Kartki ze wspomnień
21. Odnowiciel świata
22. Moja wiara
23. Jego życie w obrazach i tekstach