Norwid Cyprian Kamil — Pisma wszystkie

Norwid Cyprian Kamil — Pisma wszystkie

Nazywany Czwartym Wieszczem Romantyzmu, ale w przeciwieństwie do oficjalnych trzech, Cyprian Ksawery Gerard Walenty Norwid herbu Topór był chyba najbardziej niezrozumiały w czasach swego życia. Urodził się 24 września 1824 roku w Laskowie-Głuchach, ale większość żywota spędził w Paryżu. Nie był to szczęśliwy żywot, chociaż niezwykle bujny.

Książki Norwida Cypriana, Pisma wszystkie w skórzanej oprawie

Książki Norwida Cypriana, Pisma wszystkie w skórzanej oprawie

Podróżował po całym świecie. Odwiedził Stany Zjednoczone, Włochy, gdzie przeżył poważny zawód miłosny, który wpłynął i na jego twórczość, i na jego zdrowie. Następnie były Niemcy, w których został w pewnym momencie aresztowany i po wyjściu na wolność opuścił Prusy. Później Bruksela, Londyn i ostatecznie Paryż, w którym pozostał aż do śmierci żyjąc na skraju nędzy z postępującą głuchotą i ślepotą.

Pięknie ilustrowane książki Norwida Cypriana, Pisma wszystkie

Pięknie ilustrowane książki Norwida Cypriana, Pisma wszystkie

Pochodził ze szlacheckiej rodziny i sam twierdził, że jednym z jego przodków był Jan III Sobieski. Podczas wczesnej edukacji i pobytu w Polsce utrzymywał relacje z cyganerią warszawską, środowiskiem skupionym wokół pisma Piśmiennictwo Krajowe redagowanego przez Hipolita Skimborowicza oraz Biblioteki Warszawskiej i salonu Łuszczewskich.

Ekskluzywne wydanie książki Norwida Cypriana, Wiersze

Ekskluzywne wydanie książki Norwida Cypriana, Wiersze

Podczas swych europejskich podróży poznał pozostałych trzech wieszczów oraz Chopina, Turgieniewa i Hercena. Jego twórczość nie tylko nie spotykała się z uznaniem, ale była poddawana zjadliwej krytyce. Stan mentalny Norwida pogarszał się na równi ze zdrowiem fizycznym.

Artystyczne wykonanie na przykładzie książek Norwida Cypriana, Dzieła

Artystyczne wykonanie na przykładzie książek Norwida Cypriana, Dzieła

Pomimo wielu znajomości pisarz wpadał w coraz większe kłopoty materialne i pozostawał bez wsparcia oraz bez możliwości utrzymania się. W pewnym momencie kuzyn Norwida umieścił poetę w niesławnym Domu Kazimierza – przytułku dla polskich emigrantów, którym się nie poszczęściło. Norwid zmarł tam nad ranem 23 maja 1883 roku.

Książki Norwida Cypriana, Pisma wszystkie idealne na prezent osobisty

Książki Norwida Cypriana, Pisma wszystkie idealne na prezent osobisty

Po śmierci zapomniany i dopiero młodopolscy twórcy Zenona Przesmycki-Miriam oraz Stefan Żeromski, a później w międzywojniu Wiktor Gomulicki przypomnieli światu o tym niezwykłym poecie i artyście. Niezwykle tragiczna i jednocześnie utalentowana osoba. Oprócz zjawiskowej poezji Norwid był również artystą plastykiem i niektórzy badacze uważają, że nie powinno się obu tych aspektów twórczości poety rozdzielać.

Artystyczna książka Norwida Cypriana, Wiersze

Artystyczna książka Norwida Cypriana, Wiersze

Książki kolekcjonerskie Norwida Cypriana, Pisma wszystkie

Książki kolekcjonerskie Norwida Cypriana, Pisma wszystkie

Zbiór dzieł zawiera następujące tytuły:

TomTytuły
Tom 1Pisma wszystkie. Wiersze, cz. 1
Tom 2Pisma wszystkie. Wiersze, cz. 2
Tom 3Pisma wszystkie. Poematy
Tom 4Pisma wszystkie. Dramaty, cz. 1
Tom 5Pisma wszystkie. Dramaty, cz. 2
Tom 6Pisma wszystkie. Proza, cz. 1
Tom 7Pisma wszystkie. Proza, cz. 2
Tom 8Pisma wszystkie. Listy 1839-1861
Tom 9Pisma wszystkie. Listy 1862-1872
Tom 10Pisma wszystkie. Listy 1873-1882
Tom 11Pisma wszystkie. Aneksy
Tom 12Przewodnik po życiu i twórczości