Liebodrom (Mundtot Kevin Patrick)

Właściciel niemieckiego wydawnictwa Mundtot Kevin Patrick po przeczytaniu w niemieckiej prasie informacji
o naszej oficynie postanowił zlecić nam wydanie debiutanckiego tomiku poetki niemieckiej Marion Gräf. Zbiór wierszy Liebodrom podzielony został na cztery rozdziały, odpowiadające różnym etapom życia kobiety. Tomik wydaliśmy w języku niemieckim aż w 17 różnych edycjach! Są książki trójkątne, w formie notesu z kartkami do wyrywania, podłużne, otwierane przy górnej krawędzi,
a także w postaci rozkładanej mapy. Oprawy także są różnorodne od tradycyjnych po całkiem nowoczesne, wykorzystujące najnowsze techniki introligatorskie.