II Ogólnopolska Konferencja Oprawoznawcza Toruń 2016

II Ogólnopolska Konferencja Oprawoznawcza – Introligatorzy i ich klienci

Urszula Kurtiak wzięła udział w II Ogólonpolskiej Konferencji Oprawoznawczej – Introligatorzy i ich klienci w Toruniu.

Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK i Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Trouniu
Toruń 17-18 listopada 2016, gmach W. B. P. – Książnicy Kopernikańskiej.