II Ogólnopolska Konferencja Oprawoznawcza Toruń 2016

II Ogólnopolska Konferencja Oprawoznawcza Introligatorzy i ich klienci

INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOLOGII UMK & WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA – KSIĄŻNICA KOPERNIKAŃSKA W TORUNIU

TORUŃ 17-18 LISTOPADA 2016, GMACH W. B. P. – KSIĄŻNICY KOPERNIKAŃSKIE