Wyspiański Stanisław — „Wesele”

Wyspiański Stanisław — „Wesele”: bibliofilska edycja w artystycznej, ręcznie wykonanej oprawie

Typografia: Iga Bielejec
Nakład: 208 nume­ro­wa­nych egzem­pla­rzy

Format:21 x 26

Emocjonalny ładunek i poetyckość Wesela Stanisława Wyspiańskiego dały początek nowej erze w polskim teatrze a autora okrzyknięto jego reformatorem. Dla Wyspiańskiego spektakl teatralny to nierozerwalna jedność słowa, ruchu, muzyki i barwy.

Gdy Andrzej Wajda zaproponował nam wspólne wydanie Wesela zaskoczył nas, pokazując swoje szkice, które miały służyć do zilustrowania edycji..

Zarówno Stanisław Wyspiański jak i Andrzej Wajda studiowali w Akademii Sztuk Pięknych. Autor Wesela z pasją rysował wszystko co zaobserwował. Rozrysowywał dokładnie sceny, sporządzał projekty dekoracji. Myślał obrazami, wzruszeniem, napięciami woli. Szkice Andrzeja Wajdy podobnie opisywały sceny, napięcia, emocje.

To podobieństwo stylu pracy było nieprawdopodobne, jakby wyobrażenie scen, emocji eksplikowało się w odręcznym szybkim rysunku, będącym przecież zamrożoną chwilą, tylko wizualnym cytatem myśli.

Pokazuje to rodzaj i przebieg procesu twórczego, jakże podobnego w przypadku tych dwóch wielkich artystów. Rysunki i odręczny notatnik reżyserski Andrzeja Wajdy włączone do naszej bibliofilskiej doskonale to odzwierciedlają.