Twain Mark Pamiętniki Adama i Ewy – Idealny prezent ślubny

Książka obraz - Mark Twain „Pamiętniki Adama i Ewy”

Książka obraz – Mark Twain „Pamiętniki Adama i Ewy” – książka umieszczona w ramie do zawieszenia na ścianiePierwsze wydanie

Złoty Medal 2013

Złoty Medal 2013

Edycja polska
Luksusowa książka artystyczna

Nakład 158 numerowanych egzemplarzy

Egz. od nr 1 do 35 w nowatorskiej formie Książki-obrazu
Format ok. 45 x 45 cm

Egz. od nr 36 do 158 w artystycznej oprawie introligatorskiej
Format 17,5 X 17,5 cm

Bóg stworzył człowieka, ponieważ rozczarował się małpą. Z dalszych eksperymentów zrezygnował.

Nie znajdziemy tego aforyzmu w Pamiętnikach Adama i Ewy, choć tak doskonale oddaje on nastrój tej przewrotnie mądrej i dowcipnej przypowieści. Akcja informuje nas o przygodach Pierwszych Rodziców w Raju, o tym, jak się poznali i, co z tego wynikło potem. W rzeczywistości jest wielka, symbolizowana przez Adam i Ewę metafora męskości i kobiecości, psychologiczne odkrycie Twaina, które do dziś jest aktualne.

Książka składa się z dwóch pamiętników, w których oboje komentują w tajemnicy przed sobą te same wydarzenia. Konfrontacja ich, oprócz niezawodnie komicznego efektu, daje nam możliwość przyjrzenia się prawdom o tych różnicach, które niewiele się zmieniły od stworzenia rodzaju ludzkiego.

Mark Twain „Pamiętniki Adama i Ewy” -

Twain Pamiętniki Adama i Ewy, kolekcjonerska edycja

Książka obraz - Mark Twain „Pamiętniki Adama i Ewy”

W naszym wydaniu pamiętnik Adama wydrukowany jest na świetnym żółtawym papierze podszywającym się pod ekologiczny, nieco zgrzebny, zaś memuary Ewy, na białym, welinowym, wyrafinowanym, jak ona sama.

Do zilustrowania tej zabawnej historii przysłużyły się obrazy Henri Rousseau, który jakby przeczuł, że zagrają taką rolę; z jednej strony pełne żywej bujności, z drugiej, podobnie jak przypowieść Twaina, niepoważne, wzięte w cudzysłów, nie serio.

Nasza edycja zawiera po raz pierwszy wydane po polsku fragmenty, zwłaszcza ów cenny opisujący próbę oswojenia przez Ewę dinozaura, opuszczone przez tłumaczkę, które idąc za przykładem wydawcy brytyjskiego, włączyliśmy do książki.

Mark Twain „Pamiętniki Adama i Ewy”

Oprawy ozdobione elementem roślinnym wykonanym w technice piórkowej

Książ­ka zo­sta­ła wy­dru­ko­wa­na w li­mito­wa­nym na­kładzie na ar­ty­stycz­nych że­ber­ko­wa­nych pa­pie­rach i ręcz­nie o­pra­wiona w skórę. Część eg­zem­pla­rzy wy­da­no w no­wa­tor­skiej for­mie książ­ki-ob­ra­zu, u­miesz­czo­nej w ramie do za­wie­szenia na ścia­nie. Jed­nak tylko wła­ści­ciel wie, jak książ­kę z tego ob­ra­zu można do czy­ta­nia wyjąć i po­now­nie wło­żyć. Ta nowa kon­cep­cja książ­ki jest chro­niona praw­nie (UP nr W119400).

Twain Pamiętniki Adama i Ewy -artystyczna oprawa książki, Wydawnictwo i Introligatornia Artystyczna Koszalin

Pamiętniki Adama i Ewy Marka Twaina to chyba najbardziej utytułowana książka.

Zdobyła już siedem nagród i wyróżnień:

Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich 2013

RemaDays 2011,

Produkt roku 2011,

Innowacyjny Produkt 2011,

Koszaliński Produkt 2012

Perfect Home & Interior Trade Show 2010,

Nominacja w 51. Konkursie na Najpiękniejszą Książkę Roku 2010  (wersja angielskojęzyczna: Adam and Eve’s diaries),

 

twain-pamietniki-adama-i-ewy.JPG

Oprawa ozdobiona elementem roślinnym wykonanym w technice piórkowej