Św. Jan od Krzyża – Rady i wskazówki (PLL LOT)

Św. Jan od Krzyża
Rady i wskazówki
Nakład 10 numerowanych egzemplarzy inkrustowanych kamieniami w srebrze i złocie. Bogate bordiury zdobiono ręcznie 22-karatowym złotem.
Oprawa skórkowa.

W związku z kolejną wizytą Jana Pawła II w Polsce prezes PLL LOT zamówił w 2002 r specjalne wydanie „Rad i wskazówek” św. Jana od Krzyża. Lektura dzieł tego renesansowego mistyka miała tak ogromny wpływ na poglądy młodego Karola Wojtyły, że zadecydowała o wyborze przez niego drogi życiowej, która zaprowadziła go w rezultacie do stolicy Piotrowej. Poematy i traktaty teologiczne św. Jana od Krzyża, będące dawniej przedmiotem studiów
i tematem pracy doktorskiej Karola Wojtyły były dla niego zawsze niewysychającym źródłem natchnienia i odnowy sił duchowych.