Shakespeare William — „Jak wam się podoba” — „As You Like It”

Shakespeare William (Szekspir), Jak wam się podoba – As You Like It, wydanie kolekcjonerskie w artystycznej, ręcznie wykonanej oprawie

Shakespeare William — „Jak wam się podoba” — „As You Like It”

Nowatorski typ unikatowej oprawy introligatorskiej, którą nazwaliśmy „teatralną”. Po raz pierwszy zastosowany przy oprawie bibliofilskiego wydania Jak wam się podoba Szekspira.

Tłumaczył: Stanisław Barańczak.

Linoryty: Andrzej Czeczot

Wydanie kolekcjonerskie polsko-angielskie.

Numerowane egzemplarze.

Nakład 350 egzemplarzy.

Format:42 x 31 cm.

Sztuki Szekspira zostały przetłumaczone na wszystkie najważniejsze języki świata, a jego samego uważa się za najwybitniejszego pisarza literatury angielskiej. Jak mało który dramaturg z powodzeniem tworzył zarówno komedie jaki i tragedie. Jest grywany na wszystkich kontynentach, a Jak wam się podoba pozostaje do dziś jedną z najczęściej wystawianych jego sztuk. Powiada się, że nawet sam autor w niej występował. Jest również najczęściej cytowanym pisarzem anglojęzycznego świata. Wprowadził ponad 600 neologizmów do języka potocznego. Najbardziej znanym cytatem z tej sztuki jest zdanie z aktu II: „Świat jest teatrem, aktorami ludzie, którzy kolejno wchodzą i znikają”.

  Unikatowa oprawa introligatorska – teatralna. Teatrzyk się otwiera.

 
Ta komedia pokazuje, jak bardzo Szekspir liczył się z publicznością. Niektórzy mu to nawet zarzucają. A co na to widzowie? Wiele jego dramatów powstało – używając dzisiejszej terminologii – na zasadzie kopiuj i wklej, gdyż wówczas nie istniało coś takiego, jak prawa autorskie. Adaptowano po prostu sprawdzone wzorce. Zastanawialiśmy się kto mógłby zilustrować Szekspira, by oddać charakter jego teatru. Wybór padł na Andrzeja Czeczota. Pojechaliśmy do Nowego Jorku, gdzie wówczas wykładał na katedrze grafiki i poprosiliśmy o zilustrowanie tej błyskotliwej i dowcipnej komedii. Zgodził się od razu.

 

Shakespeare As you like it

Shakespeare, As you like it, 4 linoryty  Andrzeja Czeczota

W rezultacie otrzymaliśmy wspaniałe linoryty. W niezwykle inteligentny sposób artysta wczuł się w konwencję szekspirowskiej komedii pomyłek. Grafiki odbite na ręcznie czerpanym papierze wydały nam się tak wymowne i nasycone, że wymagały już tylko odpowiedniego opracowania graficznego. Zastosowaliśmy duży format strony, obszerne światło w tekście, aby wygodnie można było czytać książkę i podziwiać  pełne głębi dowcipne linoryty.

Shakespeare - Szekspir As you like it, oprawa w oryginalny pergamin

Shakespeare – Szekspir As you like it, oprawa w oryginalny pergamin

Shakespeare William - Jak wam się podoba - As You Like ItShakespeare William - Jak wam się podoba - As You Like Itschakespeare-jak-wam-sie-podobagif.jpg

Kolekcjonerskie książki opra­wione są w skóry i pół­skórki oraz, co nie­zwy­kle rzad­kie, w ory­gi­nalny per­ga­min zdo­biony 22-karatowym złotem.