Nagrody i wyróżnienia dla Wydawnictwa Kurtiak i Ley


Tytuł Narodowego Championa w konkursie European Business Awards 2014/15

EBA_National_Champion_2014-15

CertyfikatThe European Business Awards z siedzibą w Londynie po po raz 8. wybiera i nagra­dza naj­lep­sze firmy z całej Unii Europejskiej. Pod ocenę bra­nych jest wiele kry­te­riów dzia­łal­no­ści przed­się­biorstw: gospodarcze oraz oko­ło­biz­nesowe, a także rela­cje z pra­cow­ni­kami, klien­tami, oto­cze­niem. Ocenia się także inno­wa­cyj­ność, odpo­wie­dzial­ność, style zarzą­dza­nia, dzia­łal­ność prospołeczną. Jest to jeden z naj­waż­niej­szych i naj­bar­dziej pre­sti­żowych kon­kursów w Europie. Kapituła wybiera kandydatów samodzielnie, nie można ich w żaden sposób zgłaszać. Następnym eta­pem jest wybór z wybra­nych. Są to Championi Narodowi. W tym roku uczestniczyło w konkursie ponad 24 000 firm z 33 kra­jów. Znaleźliśmy się w gronie National Champions, z czego jesteśmy bardzo dumni. Będziemy repre­zen­towali Polskę w następ­nej run­dzie, która wyłoni najlepsze firmy w Europie.

 


Złoty Medal — Wybór Konsumentów 2014 na Międzynarodowych Targach Poznańskich

Wydawnictwo Artystyczne Kurtiak i Ley otrzymało kolejny Złoty Medal — Wybór Konsumentów 2014 za nowa­torską formę książki-obrazu pt. Pamiętniki Adama i Ewy Marka Twaina. Ta rewelacyjna książka została nagrodzona już Złotym medalem MTP 2013 i sześcioma innymi nagrodami. Jest chroniona prawnie przez Urząd Patentowy RP.

 

 


 

 

Złoty Medal na Międzynarodowych Targach Poznańskich 2013

 zloty medal MTP 2013Międzynarodowe Targi Poznańskie uhonorowały naszą książkę-obraz  Złotym Medalem. Rewelacyjne Pamiętniki Adama i Ewy Marka Twaina w innowacyjnej formie dostały już siódmą nagrodę. Nowatorska forma KSIĄŻKI-OBRAZU pozwala cieszyć się nie tylko lekturą, ale i nowymi funkcjami książki. Książka wisi na ścianie, oprawiona w specjalną ramę i wygląda jak obraz. Tylko właściciel wie, jak ją z niej do czytania wyjąć i umieścić z powrotem. To niezwykłe rozwiązanie pozwala korzystać z książki na różne sposoby. Spełnia jednocześnie funkcję czytelniczą i dekoracyjną. Umożliwia także eksponowanie wyjątkowych rarytasów bibliofilskich we wnętrzu. Książka-obraz jest chroniona prawnie Urz. Pat. WU nr. 66298. Złoty Medal MTP Pamiętniki Adama i Ewy M. Twain    MTP - Złoty Medal Książki Wyd. Kurtiak i Ley


Złoty Medal na Międzynarodowych Targach Poznańskich 2009

Złoty medal na Międzynarodowych Targach Poligraficznych Poznań 2009 dla Wydawnictwa Artystycznego Kurtiak i Ley za książki z malowanym brzegiem 22 kwietnia 2009 roku Wydawnictwo Artystyczne Kurtiak i Ley zostało uhonorowane Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich za „Trylogię” H. Sienkiewicza z malowanymi brzegami.  


Nagroda Prezydenta Miasta Koszalina 2013

Nagroda Prezydenta 24 marca 2013 r podczas Gali Kultury otrzymaliśmy prestiżową nagrodę za działalność w dziedzinie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury.


Mikroprzedsiębiorca Roku 2012

Zwycięzcą VIII edycji konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2012 zostało Wydawnictwo Artystyczne Kurtiak i Ley z Koszalina. Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku jest organizowany przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy od 8 lat. W tym roku, po przeanalizowaniu 215 zgłoszeń, kapituła konkursu zdecydowała, że główna nagroda i tytuł „Mikroprzedsiębiorca Roku 2012” trafi do Urszuli Kurtiak i Edwarda Ley z Koszalina, właścicieli Wydawnictwa Artystycznego Kurtiak i Ley. Wydawnictwo Kurtiak i Ley od ponad 20 lat wydaje książki kolekcjonerskie dla bibliofili. Są one drukowane w limitowanych nakładach, na czerpanych i zdobionych papierach, w wielu językach świata. Unikatowe książki wydawnictwa zamawiane były między innymi przez Kancelarię Prezydenta i Premiera RP dla Jana Pawła II i Benedykta XVI, a także głów państw ze świata. Zastępca dyrektora Fundacji Kronenberga Norbert Konarzewski podkreśla, że zwycięska firma w wszystkich badanych obszarach działalności prezentowała się ponadprzeciętnie. Przede wszystkim na uwagę zasługuje zarządzanie tą firmą, jak i szczególny pomysł na biznes. Norbert Konarzewski wskazuje, że według najnowszych badań zrealizowanych na zlecenie Fundacji okazuje się, że polskie mikroprzedsiębiorstwa w większości mają się zupełnie dobrze. Ponad połowa właścicieli małych firm z optymizmem patrzy w przyszłość widząc wiele możliwości rozwoju, zwiększania asortymentu i pozyskiwania nowych klientów. Kapituła konkursu przyznała również wyróżnienia w trzech kategoriach po 15 000 zł każde. Audycja radiowa w Radiu Koszalin – część pierwsza, część druga. Więcej informacji na stronie Fundacji Kronenberga przy banku CITI Handlowy.

Nagroda Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – „Produkt Roku” 2011

Produkt Roku 2011 Nagroda gospodarcza Produkt roku 2011>>> za Pamiętniki Adama i Ewy Marka Twaina w nowatorskiej formie Książki-obrazu


Wyróżnienie w konkursie „Koszaliński Produkt” 2012


„Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju” 2011

Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju - Grudzień 2011 Otrzymany tytuł Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju w kategorii „Innowacyjny produkt”.


Nagroda w konkursie „Gifts Of The Year” 2011

Nagroda za III miejsce w konkursie Gifts Of The Year 2011 Nagroda w konkursie Gifts Of The Year 2011 w kategorii Produkty de Luxe przyznana Wydawnictwu Kurtiak i Ley za specjalne wydanie „Pamiętników Adama i Ewy” Marka Twaina jako „książka obraz”.


Wyróżnienie na targach „Idealny Dom i Wnętrze” 2010

Targi Idealny Dom i Wnętrze. Warszawa, sierpień 2010Nagrodzona artystyczna oprawa książki Marka Twaina "Pamiętniki Adama i Ewy" 5 września 2010 r. zakończyły się w Warszawie targi Idealny Dom i Wnętrze. Zostaliśmy nagrodzeni za oprawę “Pamiętników Adama i Ewy” Marka Twaina. Jury doceniło nowatorski charakter przedstawionego przez nas produktu. Podkreślano oryginalność i walory estetyczne oprawy. Warto również dodać że nasza edycja utworu Marka Twaina została wzbogacona o nieznane dotychczas w polskim przekładzie fragmenty, które przetłumaczyła Urszula Kurtiak we współpracy z Jude Nji Foi. Wyróżnienie za nowość targów Idealny Dom i Wnętrze dla firmy Kurtiak i Ley za oprawę książki       Biblioteka Domowa firmy Kurtiak i Ley na Targach Idealny Dom i Wnętrze „Pamiętniki Adama i Ewy” są niezwykle barwnym, inteligentnym i dowcipnym tekstem opowiadającym o kobiecie i mężczyźnie; czym się różnią i dlaczego się kochają. Polecamy wszystkim tę naszą książkę, zarówno w oprawie podstawowej, jak i wykonaną w niezwykłej formie, za którą otrzymaliśmy nagrodę. Będzie świetna jako wspaniały prezent ślubny, bądź z okazji rocznicy ślubu. Dostarczy ona wiele radości i pobudzi do refleksji każdego, kto ją przeczyta. Gwarantujemy, że niewiele jest na świecie książek tak znakomitych jak „Pamiętniki Adama i Ewy” Marka Twaina.


Nominacja w konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek „Najpiękniejsze Książki Roku 2010”

Nominacja Najpiękniejsza Książka Roku 2010 Pamiętniki Adama i Ewy Marka Twaina „Pamiętniki Adama i Ewy” Marka Twaina w wersji angielskiej uzyskały Nominację w 51. Konkursie PTWK na Najpiękniejszą Książkę Roku 2010


Certyfikat „Solidni w Biznesie”

Solidni w Biznesie, Certyfikat Solidni w Biznesie, Certyfikat


Wyróżnienie w konkursie „Gifts Of The Year” 2010

Wyróżnienie w konkursie Gifts Of The Year 2010 w kategorii Produkty de Luxe, przyznane przez profesjonalistów z branży reklamowej Ekskluzywny prezent książkowy jakim jest kolekcjonerska edycja Fraszek, Leonarda da Vinci. Uhonorowany został wyróżnieniem w konkursie najciekawszych upominków i zdobył nagrodę Gifts Of The Year 2010, w kategorii Produkty de Luxe, przyznawaną przez profesjonalistów z branży reklamowej.

Medal Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek

medal PTWK „za działalność na rzecz książki, jako dzieła sztuki”medal PTWK „za działalność na rzecz książki, jako dzieła sztuki” Nagroda „Za zasługi” w imieniu zarządu PTWK wręczył Tadeusz Górny  na wernisażu wystawy „Sztuka introligatorstwa – nowe techniki, nowe idee.” „20 lat Wydawnictwa Artystycznego Kurtiak i Ley


Tytuł Mecenasa Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga

mecenas polskiego bractwa kawalerów gutenberga W kwietniu 2009 roku uhonorowano nas tytułem Mecenasa Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga


Koszaliński Denar – Nagroda Gospodarcza Roku 2008

Złoty Denar dla Wydawnictwa Artystycznego Kurtiak i Ley Nagroda główna w kategorii Przedsiębiorstwo Mikro w konkursie „Koszaliński Denar – Nagroda Gospodarcza Roku 2008”


Nagroda Targów Lubuskich 1999 – „Produkt Targów”

Nagroda za kolekcjonerską edycję Trylogii H. Sienkiewicza Targi Lubuskie1999 Nagroda za kolekcjonerską edycję Trylogii H. Sienkiewicza


Nagroda honorowa „Optima Editio” 1994

Nagroda Optima Editio w dziedzinie wydań bibliofilskich dla Wydawnictwa Artystycznego Kurtiak i Ley za „Sonety” Henricha Heinego Nagroda honorowa Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk „Optima Editio” w dziedzinie wydań bibliofilskich dla Wydawnictwa Artystycznego Kurtiak i Ley za „Sonety” Henricha Heinego


Wyróżnienie na Ogólnopolskiej Wystawie Rzemiosł Artystycznych 1989

Biblia w jubilerskiej oprawie - wyróżnienie Wydawnictwo i Introligatornia Artystyczna Koszalin Wyróżnienie dla Wydawnictwa i Introligatorni Artystycznej za Biblię w jubilerskiej oprawie