„Miód i kolokwinta”

„Miód i kolokwinta”: bibliofilska edycja w artystycznej, ręcznie wykonanej oprawie

Miód i kolokwinta
Zbiór poezji staroarabskiej z VI-VII wieku
Przekład Marek Dziekan, Barbara Wrona i Janusz Danecki.
Edycja polsko-arabska.
Nakład 288 numerowanych egzemplarzy.
Oprawa w skórę
.
Format: 21 x 17–72cm

Poezja staroarabska stanowi najwspanialszy i najstarszy zabytek literatury Arabów.
Twórczość literacka przed islamem przekazywana była przez pokolenia w tradycji ustnej i została spisana dopiero setki lat później.
Tomik zawiera najpiękniejsze, przepojone zmysłowością wiersze powstałe przed Mahometem lecz niezwykle współczesne w swojej formie.
Introligatorska oprawa z wykorzystaniem naturalnych brzegów różnych skór i wężowymi intarsjami jest niezwykle ekspresyjną aluzją do surowego i nieprzyjaznego krajobrazu pustynnych terenów półwyspu Arabskiego. Ten ascetyczny rodzaj oprawy, który po raz pierwszy zastosowaliśmy przy tej edycji nazwaliśmy „jeziora”, ponieważ naturalne krawędzie skóry przypominają jego linię brzegową.

Dwujęzyczność edycji wpłynęła na oryginalną formę książki, która składa się z dwóch oddzielnie wydrukowanych części, połączonych wspólnym grzbietem. Książkę mogą czytać równolegle dwie osoby, jedna po arabsku a druga po polsku, odwracając niezależnie karty w innym kierunku. Polską część czytamy od przodu odwracając karty w lewą stronę a arabską od tyłu odwracając karty w prawą stronę.

 

 

Szejk Ahmad al-Fahad al-Sabah odbiera specjalnie zamówioną książkę pt. Miód i kolokwinta, wydaną w wersji polsko-arabskiej w oprawie jubilerskiej.

Szejk Ahmad al-Fahad al-Sabah odbiera specjalnie zamówioną książkę pt. Miód i kolokwinta, wydaną w wersji polsko-arabskiej w oprawie jubilerskiej.

Miód i kolokwinta 3

Ten wyjąt­kowy egzem­plarz opra­wiony w czarne skóry i ozdo­biony kamie­niami w sre­brze zabrał szejk do Kuwejtu. Zastosowano uni­kalny styl i tech­nikę zdo­bie­nia powstałą w Pracowni Introligatorstwa Artystycznego Wydawnictwa Kurtiak i Ley.

 

Miód i kolokwinta, Poezja staroarabska
Miód i kolokwinta