Mickiewicz Adam — „Pan Tadeusz”

Mickiewicz Adam — Pan Tadeusz — bibliofilska edycja w artystycznej, ręcznie wykonanej oprawie

Mickiewicz Adam — „Pan Tadeusz” pierwsze wydanie kolekcjonerskie na czerpanym papierze. Książka artystyczna. Unikatowa oprawa introligatorska. Wydawnictwo i Introligatornia Artystyczna Kurtiak i Ley w Koszalinie.

 

Pan Tadeusz, najwyższe osiągnięcie literatury polskiej wreszcie w niezwykłym bibliofilskim wydaniu. Ten poemat o harmonii życia, sile wspólnoty, pięknie tradycji i urodzie ziemi ojczystej czyta się zawsze z wielkim wzruszeniem. Jasność obrazu, niezwykła prostota języka poetyckiego, dramaturgia wydarzeń, przenikliwość obserwacji, barwność dykteryjek oraz oryginalność postaci sprawia, że powracamy często do tego dzieła. Sprawia też, że tak bardzo chcemy mieć je na honorowym miejscu w naszej bibliotece.

W wersji angielskiej wydano tylko 99 numerowanych egzemplarzy.

Limitowana edycja kolekcjonerska
Unikatowe książki
Ilustrował Jerzy Kozimor
Artystyczna oprawa książek w skórę
Egz. od nr 1 do 44 papier czerpany
Egz. od nr 45 do 444 papier artystyczny
Format 30 × 21,5

ilustracja rozpoczynająca księgę VI eposu Mickiewicza „Pan Tadeusz”

ilustracja rozpoczynająca księgę VI eposu Mickiewicza „Pan Tadeusz”

Pan Tadeusz Mickiewicza w oprawie jubilerskiej

Pan Tadeusz Mickiewicza w oprawie jubilerskiej

Pan Tadeusz Mickiewicza w oprawie jubilerskiej

Pan Tadeusz Mickiewicza w oprawie jubilerskiej

„Pan Tadeusz” A. Mickiewicza. Książka artystyczna w luksusowej oprawie introligatorskiej. Wydawnictwo i Introligatornia Artystyczna Kurtiak i Ley Koszalin. Pan Tadeusz Mickiewicza w oprawie jubilerskiej Mickiewicz „Pan Tadeusz” pierwsze wydanie kolekcjonerskie na artystycznym papierze. Książka artystyczna. Unikatowa oprawa introligatorska. Wydawnictwo i Introligatornia Artystyczna Kurtiak i Ley w Koszalinie.

Pan Tadeusz Adama Mickiewicza kolekcjonerska edycja