Hugo Nędznicy i inne Dzieła w ekskluzywnej oprawie w skórę

Hugo Nędznicy i inne Dzieła w ekskluzywnej oprawie w skórę

Hugo Pisma w artystycznej oprawie introligatorskiej w skórę

Hugo Nędznicy i inne Dzieła w ekskluzywnej oprawie w skórę

Hugo Dzieła w artystycznej oprawie introligatorskiej w skórę

Hugo Nędznicy i inne Dzieła w luksusowej oprawie w skórę

 

Kolekcja Dzieł Wiktora Hugo składa się z następujących tytułów:

 

Bug-Jargal

Chłosta: wybór poezji

Człowiek śmiechu

Han z Islandii

Hernani

Dzwonnik z Notre-Dame/Katedra Marii Panny w Paryżu

Król się bawi

Literatura i polityka

Nędznicy

Ostatni dzień skazańca

Poezje polityczne

Pracownicy morza

Ren

Rok dziewięćdziesiąty trzeci

Ruy Blas

Rzeczy widziane, 1848-1849: Z niewydanych rękopisów

Barrere J-B  Hugo człowiek i dzieło

Parvi J. Polska w twórczości i działalności Wiktora Hugo

Maurois Andre Olimpio czyli życie Wiktora Hugo

 

 

 

Hugo Nędznicy i inne Dzieła w ekskluzywnej oprawie w skórę

Hugo Nędznicy i inne Dzieła w ekskluzywnej oprawie w skórę