Praktyczny Słownik Współczesnej Polszczyzny

Praktyczny Słownik Współczesnej Polszczyzny — artystyczna oprawa książek, Wydawnictwo i Introligatornia Artystyczna Kurtiak i Ley w KoszaliniePraktyczny Słownik Współczesnej Polszczyzny artystyczna oprawa książek, Wydawnictwo i Introligatornia Artystyczna Kurtiak i Ley w Koszalinie