Św. Jan Boży — Listy

Św. Jan Boży — Listy: bibliofilska edycja w artystycznej, ręcznie wykonanej oprawie

Św. Jan Boży — Listy

Listy św. Jana Bożego

Nakład 1000 egzemplarzy na papierze
ręcznie czerpanym.

Format:22 x 14

 

Na zamówienie Zakonu Bonifratrów z Łodzi z okazji 500 rocznicy urodzin ich patrona i założyciela św. Jana Bożego wydaliśmy jego Listy. Są one świadectwem żarliwego nawrócenia Jana  w 1539 roku, kiedy zetknął się w Granadzie z kazaniami Jana z Avili, które odmieniły jego życie. Jan poświęcił się służbie chorym i biednym budując i wyposażając dla nich szpitale.

Jego listy wydrukowane są brązową czcionką przypominającą ręczne pismo na papierze ręcznie czerpanym w kolorze kremowym. Skromną oprawę książki  stanowi kartonowa koperta, będąca jednocześnie jej okładką. Kiedy się ją otwiera i wyjmuje luźno ułożone listy, przychodzi na  myśl refleksja wrażenie, jakby wielki święty osobiście napisał i wysłał swoje przesłanie.