Platon — „Uczta”

Platon — „Uczta”: bibliofilska edycja w artystycznej, ręcznie wykonanej oprawie

Platon — „Uczta”

Platon – Uczta

Pierwsze wydanie

Edycja kolekcjonerska

Tłumaczył Władysław Witwicki.
Nakład 100 egzem­pla­rzy na papie­rze ręcz­nie czer­pa­nym.

Książki na zamówienie Polskiej Rady Biznesu

Format:13 x 15

Kiedy zadzwoniono z Polskiej Rady Biznesu mieliśmy tylko pięć minut na zaproponowanie książki na prezent dla ich członków, ponieważ wówczas trwała narada poświęcona m.in. właśnie temu tematowi.

Po błyskawicznym analizie zaproponowaliśmy wyśmienity tekst z Uczty Platona, poświęcony… miłości.

Nie mogliśmy sobie jednak odmówić dodania na wstępie komentarza jednego z filozofów zmierzających na ucztę, tym bardziej, że książka była prezentem dla biznesmenów.

Apollodor mówi: ”I takeśmy szli i gadali o tym… Zresztą, ja zawsze chętnie i gadam o filozofii, i słucham… Ale kiedy się mówi o czym innym, szczególniej te wasze rozmowy o pieniądzach i o interesach, tego nie mogę znosić, a was mi wtedy żal, moiściewy, bo się wam wydaje tylko, że coś robicie, a to jest wszystko strata czasu. Wy za to przypuszczacie zapewne, że ja mam bzika, i może macie rację. Ale, co do was, to ja tego nie przypuszczam, tylko wiem na pewno” . W tekście są jeszcze smaczki o pijatyce i wiele innych.

Jest to naj­cie­kaw­szy frag­ment z uczty u Agatona spi­sa­nej przez Platona, pod­czas któ­rej goście roz­pra­wiają o inte­re­sach, bie­sia­dach i miło­ści. Arystofanes przy pomocy zabaw­nej przy­po­wie­ści o isto­tach poroz­ci­na­nych na połówki przed­sta­wia kon­cep­cję nie­zwy­kłej siły, łączą­cej dwoje ludzi.

Filozoficzny tekst Platona, napi­sany w atrak­cyj­nej i dow­cip­nej for­mie wydano na czerpanym papierze i oprawiono w jedwab oraz skórę.