OOH Magazyn „ERA GOOTENBERGA”, czyli „jak połączyć mokre z kwadratowym”