Camus Albert — Dzieła

Camus Albert — Dzieła

Człowiek pióra, człowiek teatru, ale także człowiek, który przez całe życie był sam przeciw wszystkim. Chociaż może precyzyjniej byłoby powiedzieć, że wszyscy byli przeciw niemu. Urodzony we Francuskiej Algierii w 1913 roku, syn niepiśmiennej Katalonki Catherine i francuskiego robotnika Luciena. Analizując biografię tego noblisty można dojść do wniosku, że przez całą swoją egzystencję był atakowany, lżony i ciągle ktoś miał do niego o coś pretensje. Wyrzucono go z Francuskiej Partii Komunistycznej za różnicę poglądów, przyjaźnił się z Sartrem, ale ponownie różnica poglądów tę przyjaźń zakończyła. W zbiorze esejów Człowiek zbuntowany poddał krytyce stalinizm i obnażył zbrodnie radzieckiego dyktatora, za co część lewicowych francuskich intelektualistów po raz kolejny go wyklęła.

Oprawa introligatorska książek Camusa Alberta, Dzieła

Oprawa introligatorska książek Camusa Alberta, Dzieła

Zaatakowano go nawet za to, iż przyczynił się rzekomo do niewydania przez wydawnictwo, w którym w tym czasie pracował, Innego świata Herlinga-Grudzińskiego w wersji francuskiej. Było to nieprawdą, gdyż Camus twórczość naszego rodaka sobie cenił i nawet bardzo zabiegał o wydanie francuskiego przekładu. Wydawnictwo odrzuciło maszynopis za sprawą André Malrauxa. Pasmo lżenia przerwała śmierć Camusa. Autor Dżumy zginął w wypadku samochodowym w 1960 roku w wieku 46 lat. Miał ze sobą niedokończony szkic swojej powieści Pierwszy Człowiek. Po świecie krąży teoria, że za śmiercią Camusa stoi KGB, ale nie znaleziono na to dowodów.

Artystyczne wykonanie na przykładzie książki Camusa Alberta, Dramaty

Artystyczne wykonanie na przykładzie książki Camusa Alberta, Dramaty

Albert Camus otrzymał literacką Nagrodę Nobla w roku 1957. W uzasadnieniu czytamy, że nagrodę przyznano za „ogromny wkład w literaturę, ukazującą znaczenie ludzkiego sumienia”.

Książka Camusa Alberta, Dramaty idealna na prezent osobisty

Książka Camusa Alberta, Dramaty idealna na prezent osobisty

Tworzył także pod pseudonimami Vincent Capable, Jean Meursault, Louis Neuville, Demos, Irenée. Patronami jego twórczości byli mitologiczny Syzyf i Prometeusz. Przewijają się w niej również wątki niezrozumienia jednostki przez społeczeństwo, osamotnienia, pochwała uczciwości, która według Camusa była jedynym wyznacznikiem moralności. Pisał i myślał pięknie.

Książki Camusa Alberta, Dzieła w skórzanej oprawie

Książki Camusa Alberta, Dzieła w skórzanej oprawie

Zbiór dzieł zawiera następujące tytuły:

TomTytuły
Tom 1Pierwszy człowiek
Tom 2Dzienniki z podróży
Tom 3Dżuma
Tom 4Kaligula
Tom 5Wygnanie i królestwo
Tom 6Upadek
Tom 7Obcy
Tom 8Dramaty