Renoma2014premier3

Pamiątkowe zdjęcie z wicepremierem J. Piechocińskim i  dr Alicją Adamczak prezeską Urzędu Patentowego