Muhammad Al Ali Astron Arabe — „Cuda astronomii”

Muhammad Al Ali Astron Arabe — „Cuda astronomii”: bibliofilska edycja w artystycznej, ręcznie wykonanej oprawie.


Faksymilowa edycja
Nakład 25 numerowanych egzemplarzy
Druk na papierze ręcznie czerpanym
Język arabski

Muhammad Al Ali Astron Arabe — „Cuda astronomii”

Wielki uczony arabski Muhammad al- Ali napisał w 1434 roku podręcznik do astronomii i geografii, który przebywszy długą drogę, gdyż cieszył się zainteresowaniem licznych kolekcjonerów, trafił do zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie. Jest to jedyny egzemplarz tej książki na świecie. Jeden z jego właścicieli pod koniec XVIII wieku próbował przetłumaczyć rękopis, w tym celu manuskrypt został starannie oprawiony i interfoliowany, tak, aby tłumaczenia przeplatały się z odpowiednimi fragmentami manuskryptu. Na części dodanych pustych kart znajdują się tłumaczenia początkowych kart arabskiego rękopisu na język francuski.

Wydaliśmy faksymile tego unikalnego tekstu na papierze ręcznie czerpanym tylko w 25 egzemplarzach. I to są też jedyne egzemplarze tej książki na świecie. Każdy z nich jest numerowany i opatrzony certyfikatem notarialnym.

Oprawa książki jest odwzorowaniem XVIII-wiecznej oprawy pierwowzoru. Pierwsze egzemplarze są umieszczone w specjalnych kasetkach w kształcie książki, i zdobione technikami jubilerskimi. Na części dodanych pustych kart znajduje się tłumaczenia początkowych kart arabskiego rękopisu na język francuski.