Mark Twain — „Pamiętniki Adama i Ewy” – Najpiękniejsza książka o miłości

<<wsteczdalej>>

 

Mark Twain — „Pamiętniki Adama i Ewy”: bibliofilska edycja w artystycznej, ręcznie wykonywanej oprawie

Mark Twain — „Pamiętniki Adama i Ewy”

Pierwsze wydanie

Nakład 158 numerowanych egzemplarzy

Egz. nr 1 do nr 35 w nowatorskiej formie „książki-obrazu”  (Urz. Pat. W119400)

Format 41,5 x 41,5 cm – 14 800 zł

Egz. od nr 36 do nr 158 w unikalnej oprawie introligatorskiej – cena 3700 zł,

a w oprawie artystycznej w skórę – 2700zł

Format 17,5 x 17,5 cm

Mark Twain — „Pamiętniki Adama i Ewy”

Mark Twain, Pamiętniki „Adama i Ewy”

„Pamiętniki Adama i Ewy” Marka Twaina to jedna z najwspanialszych powieści XX wieku. O czym jest ten niezwykły i inteligentny tekst? O tym, co tak naprawdę jest najważniejsze na świecie, o tym co może zmieniać bieg historii, uszczęśliwiać a zarazem pogrążać ludzi, co może być inspiracją do wszelkich ludzkich działań. Twain, zaczerpnąwszy metaforę z biblijnej opowieści o stworzeniu świata, niezwykle przenikliwie i z właściwym sobie poczuciem humoru, opisał jak rodziło się to pierwsze wszechpotężne uczucie, pierwsza na świecie miłość. Spotkanie pierwszych ludzi, praojca i pramatki nas wszystkich, ujęte w literacką formę pamiętników, jest okazją do ukazania tych subtelnych cech mentalnych, które odróżniają mężczyzn i kobiety odkąd ród ludzki powstał na Ziemi i są tyleż źródłem nieporozumień, co wzajemnej fascynacji. Spostrzegawczość, subtelny i dowcipny język Marka Twaina sprawiają, że tekst czyta z największą rozkoszą.

Książka została wydrukowana w limitowanym nakładzie na artystycznych żeberkowanych papierach i ręcznie oprawiona w skórę. Część egzemplarzy wydano w nowatorskiej formie KSIĄŻKI – OBRAZU umieszczonej w ramie do zawieszenia na ścianie. Jednak tylko właściciel wie, jak książkę z tego obrazu można do czytania wyjąć i ponownie włożyć.

Ta nowa koncepcja książki jest , chroniona prawnie Urz. Pat. WU nr. 66298,  zdobyła już siedem nagród i wyróżnień:  Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich 2013, Produkt Roku 2012 i 2011, Innowacja Roku 2011 itd.

Mark Twain, Pamiętniki „Adama i Ewy”. Książka obraz po wyjęciu z ramy.
Mark Twain — „Pamiętniki Adama i Ewy”

Mark Twain „Pamiętniki Adama i Ewy” – książka obraz wyjęta z ramy. Na przedniej części oprawy umieszczony jest obraz przedstawiający postacie Adama i Ewę a między nimi zakazane drzewo

Najpiękniejsza książka o miłości.  Mark Twain — „Pamiętniki Adama i Ewy”

Najpiękniejsza książka o miłości. Twain Pamiętniki Adama i Ewy, edycja kolekcjonerska. oprawa ręczna w skórę, pierwsze wydanie

Książka zdobyła już następujące nagrody i wyróżnienia:

  • Renoma 2014
  • Złoty Medal MTP 2014 Wybór konsumentów
  • Złoty Medal MTP 2013 – Wybór Jury
  • Perfect Home & Interior Trade Show 2010
  • Nominacja w 51. Konkursie na Najpiękniejszą Książkę Roku 2010 (wer­sja angiel­sko­ję­zyczna: Adam and Eve’s dia­ries),
  • RemaDays 2011
  • Produkt roku 2011
  • Innowacyjny Produkt 2011,
  • Koszaliński Produkt 2012

 

Złoty medal - Wybór Konsumentów 2014

Złoty medal – Wybór Konsumentów 2014

zloty medal MTP 2013 (kopia e-mail)

 

Twain Pamiętniki Adama i Ewy, edycja kolekcjonerska. oprawa ręczna w skórę, pierwsze wydanie

Twain Pamiętniki Adama i Ewy, edycja kolekcjonerska. oprawa ręczna w skórę, pierwsze wydanie

 

<<wsteczdalej>>