Księga rodzaju książka kolekcjonerska

Księga rodzaju –  książka kolekcjonerska

Pierwsze wydanie. Edycja limitowana

Jedna z największych w Polsce książek drukowanych. Nakład 88 numerowanych egzemplarzy.

Ilustracje – Justyna Sokołowska

Książka kolekcjonerska. Ręcznie oprawiona w skórę.

Księga rodzaju – Genesis, jest pierwszą z pięciu ksiąg Starego Testamentu, przypisywana Mojżeszowi. Mówi o początkach ludzkości i historii patriarchów. Buduje narrację na bazie opowiadań o charakterze mitycznym, ludowym i dydaktycznym.

Księga rodzaju - artystyczna książka kolekcjonerskaKsięga rodzaju - artystyczna książka kolekcjonerskaKsięga rodzaju - artystyczna książka kolekcjonerska