Aforyzmy o książce

<<wsteczdalej>>

„Aforyzmy o książce”
bibliofilska edycja w artystycznej, ręcznie wykonanej oprawie

Aforyzmy o książce, oryginalna oprawa introligatorska, książka artystyczna. Wydawnictwo i Introligatornia Artystyczna Kurtiak i Ley Koszalin

„Myśli, wiersze, aforyzmy o książce” Wydawnictwo i Introligatornia Artystyczna Kurtiak i Ley w Koszalinie.

Wydanie pierwsze.
Edycja limitowana.
Oryginalna książka artystyczna.
Bibliofilska oprawa introligatorska.
Nakład 148 egz.
Oprawa: 108 egz.
papier ręcznie czerpany,
40 w skórę.
Papier artystyczny i czerpany.
Format 14,5 × 13,5 cm.
Tomik ten wydano na zamówienie firmy Arcus dla uświetnienia Spotkania Partnerów Handlowych. Zawiera on najpiękniejsze aforyzmy o książkach myślicieli, poetów i pisarzy z różnych epok. Ilustracje odnoszą się do historii piśmiennictwa. Możemy ujrzeć wizerunek średniowiecznego kopisty i zobaczyć jak odlewano czcionki i ręcznie drukowano teksty w prasach.Na ostatniej w harmonijkę składanej stronie, znajdują się rysunki przedstawiające maszyny drukarskie od Gutenberga po najnowszą drukarkę laserowa Kyocery, którą firma Arcus w tym czasie promowała.
Aforyzmy o książce, oryginalna oprawa introligatorska, książka artystyczna. Wydawnictwo i Introligatornia Artystyczna Kurtiak i Ley KoszalinAforyzmy o książce, oryginalna oprawa introligatorska, książka artystyczna. Wydawnictwo i Introligatornia Artystyczna Kurtiak i Ley KoszalinAforyzmy o książce, oryginalna oprawa introligatorska, książka artystyczna. Wydawnictwo i Introligatornia Artystyczna Kurtiak i Ley KoszalinAforyzmy o książce, oryginalna oprawa introligatorska, książka artystyczna. Wydawnictwo i Introligatornia Artystyczna Kurtiak i Ley Koszalin

<<wsteczdalej>>